Sordin Trumpet DW5526 Practice

SEK500.00
Tax included

övningssordinen är ett perfekt undervisningshjälpmedel. Med en välintonerad ljuddämpning tillgodoser den behovet för såväl nybörjare som proffsmusiker.

Quantity

Denis Wick
SM20373