Yamaha YTR-9635S

RING FÖR PRIS!

Försilvrad
Custom series
Stämd i E/Eb
ML bore, 3 pistons, Heavyweight

Quantity

Yamaha
SM20319