Besson Prestige 2050 S

RING FÖR PRIS! Prestige Besson 2050 är designad för att möta kraven från dagens moderna musiker och har många av kvaliteterna som Besson 950 har men mycket mer. Med den nya huvudbygels triggern som är en nyutvecklad uppfinning får man lättare en kontrollerad intonation. Althornet Prestige har även fått en omdesignad ventilhus, vidare dimens

Quantity

Besson
SM20216